Hur möter vi barn med fysiskt utagerande i förskolan?

Har ni några tips kring hur vi möter barn med fysiskt utåtagerande i förskolan?

Svar:

Hur ni bäst ska hantera situationen och hjälpa barnet att hantera känslor av frustration och besvikelse, beror på många faktorer. Några är barnets ålder och utvecklingsnivå, förmåga att förstå sammanhang och förmåga att kommunicera, trygghet och relationer med vuxna och andra barn. Men andra faktorer som handlar om den pedagogiska och fysiska miljön på förskolan spelar också en viktig roll. När, var och hur uppstår det här beteendet, och hur påverkar olika faktorer i miljön är viktiga frågor att titta närmare på.  Vi har därför inga enkla eller snabba råd men vi kan ge några tips på länkar som kan vara till stöd när ni kartlägger barnets situation och behov.

Stödmaterial för kollegialt lärande
På vår webbplats har vi ett stödmaterial för förskolan som kan användas som stöd  för det kollegiala samtalet kring hur ni kan utveckla verksamheten utifrån barnens skilda behov. Det innehåller filmer och texter som bland annat handlar om hur man kan arbeta med trygga relationer, med leken och med att stödja kommunikationen.

Ett annat material som är upplagt på liknande sätt är Studiepaket NPF som också finns på vår webbplats. Det innehåller också filmer, texter och diskussionsfrågor kring hur man kan förstå och skapa en god lärmiljö för barn och elever med svårigheter inom NPF. Där finns också länktips vidare till andra webbplatser som kan vara av intresse.

Psykolog Stefan Bodström har gjort en form av studiepaket om lågaffektivt förhållningssätt, Lågaffektiva filmcirkeln, som ligger på YouTube. Den är bra att använda i arbetslaget för att diskutera och kanske ändra sitt eget förhållningssätt till barnet.
Dillner, M. & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka! Hur barn med autism kan erövra leken hemma, i förskolan och i skolan. Studentlitteratur.
Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden. Gothia fortbildning AB.
Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C., Reuterswärd, M. (2019). Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur och kultur.
Hejlskov, Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Natur & Kultur Akademisk.
Publicerat tisdag 31 augusti 2021