Kan elever med autism behöva längre tid för klara gymnasiet?

Kan elever med autism behöva längre tid för klara gymnasiet?

Svar:

Vi känner dessvärre inte till någon sådan undersökning.
Då personer inom autismspektrumtillstånd (AST) är lika olika som alla andra går det inte att ange hur lång tid de behöver för att klara av gymnasiet.
Diagnosen anger inom vilka områden personen har sina svårigheter, men den beskriver inte en persons andra egenskaper. Kan skolan kompensera funktionsnedsättningens konsekvenser, är det rimligt att anta att tiden för att genomföra ett gymnasieprogram är densamma som för andra. 

Som ansvarig för utbildningen behöver man i samråd med eleven försöka utröna vilket stöd hen behöver för att få en optimal lärandemiljö.
På vissa orter finns speciella program för elever med AST. Det finns också möjligheter att förlänga gymnasietiden med ett extraår för dem som behöver en långsammare takt för att tillägna sig kunskaper.
Heléne Fägerbladh har genom Habilitering och hälsa gjort en skrift med förhållningssätt och pedagogik för elever med AST i grundskola och gymnasium. Där man kan få lite ledning i hur man kan tänka för att anpassa studierna för eleven.
Hos oss finns också ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningarnas pedagogiska konsekvenser och därmed kunna anpassa undervisningen optimalt.


Publicerat torsdag 23 juni 2016