Hur kommer vi igång med en Bliss-karta?

Hur kommer vi igång med en Bliss-karta?

Svar:

På vår webbplats finns information om bliss. Via webbshopen kan man här också beställa boken Hur kommer vi igång med kommunikationskartan? Den är en hjälp för den som finns nära en person som ska börja använda eller som redan använder en kommunikationskarta som hjälpmedel.

I Boel Heister Tryggs bok Bygga och använda språk - Bliss i AKK finns praktisk metodik kring uppbyggnad av kommunikationskartor och val av vokabulär. 

Litteratur:
Sigurd Pilesjö, Maja. (2004). Hur kommer vi igång med kommunikationskartan?. Specialpedagogiska skolmyndigheten, best nr 3660. (rev 2016).
 
Heister Trygg, Boel. (2009). Bygga och använda språk - Bliss i AKK. Malmö, Södra regionens kommunikationscentrum.
 
Heister Trygg B, Andersson I, Hardenstedt L, Sigurd Pilesjö M. (1998). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. Vällingby, Hjälpmedelsinstitutet, 3:e upplagan. (rev 2009). 

Heister Trygg, Boel. (2005). GAKK – GRAFISK AKK. Om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation. Malmö, Södra regionens kommunikationscentrum.


Publicerat torsdag 21 april 2022