Hur kan vi utveckla arbetsminnet för barn i förskoleklass?

Hur skulle vi kunna utveckla arbetsminnet för barn i förskoleklass?

Svar:

Det mesta som innebär lite ansträngning av minnet och som innefattar repetition är övning av arbetsminnet. Det kan vara ordlekar, lätta läxor, kortspel eller memory-spel. Att spela instrument eller lära sig sångtexter likaså. Det är främst barnets eller elevens behov och förutsättningar som avgör valet av program för träning av arbetsminnet och i vilken miljö träningen ska genomföras. Det är därför svårt att rekommendera ett generellt träningsprogram men några exempel på aktiviteter eller träningsprogram följer här nedan

Aktiviteter och program för minnesträning 
I programmet Minneslek kan eleverna öva, och där finns samtidigt en utvärderingsdel som ger en översiktlig bild. SICA Smartkids har en mängd olika spel som på olika sätt övar arbetsminne. Lukimat är en finsk tjänst om grundläggande läsning som även är översatt till svenska. Den ger många tips om minnesträning. Exempel på minnesträningsprogram för dator eller lärplatta är Minneslek Flex, ett datorprogram som syftar till att förbättra arbetsminnets kapacitet, samt Cogmed Arbetsminnesträning vilket är webbaserade träningsprogram även utvecklade för iPad och Android-plattor.
Arbetsminne och lagring i långtidsminne

Arbetsminnet är ett system med begränsad kapacitet. Hos vuxna lagras i genomsnitt sju enheter. Det kan variera med plus eller minus två. Det är färre hos barn, men arbetsminnet utvecklas mycket under de första skolåren. Arbetsminnet ansvarar för en tillfällig lagring av information, som försvinner efter en stund. För att en färdighet ska bli "automatiserad", behöver den landa i långtidsminnet. Automatiserad färdighet betyder att man inte behöver anstränga sig för att hitta kunskap för att lösa uppgiften, kunskapen finns lagrad. Långtidsminnet har en nästan obegränsad kapacitet. Ett sätt att flytta över information från korttidsminnet till långtidsminnet är repetition. Andra sätt är att organisera kunskapen i olika mönster. Rim och ramsor kan vara sådana mönster, men också olika typer av bilder.

Utvecklas arbetsminnet genom träning?
Det finns studier som tyder på att arbetsminnet kan utvecklas genom träning. Se exempelvis Karin I E Dahlins avhandling (2013) "Minnesträning ger lång effekt". I hennes resultat framkommer dock att effekten av träningen är begränsad till de uppgifter och den process man har tränat på.

Det är viktigt att man i den pedagogiska planeringen balanserar träning med kompensation (minnesstöd). Annars är risken att träningen tar överhanden, och eleven inte kommer fram till någon problemlösning.Publicerat måndag 11 april 2022