Hur kan vi underlätta för ett barn att hitta?

Behöver tips på hur man underlättar för ett barn på sju år som inte kan hitta till sin bänk eller till sitt fack i kapprummet. Vi har märkt ut bänken och facket samt även tänkt på placeringen så att det ska bli lätta att hitta men det är fortfarande svårt. Vad kan vi göra mer?

Svar:

Att barnet inte hittar kan ha flera olika förklaringar. Märkningen hjälper eleven när den kommit fram men inte att komma dit. Har du på din skola en specialpedagog eller någon annan inom elevhälsan som kan stödja dig och din elev i dessa funderingar? Vi tror att ni behöver kartlägga hur barnet klarar sig i olika situationer. Här kan både motorik och perception vara faktorer som spelar in.

Frågor att fundera över
1. Har eleven egna strategier för att klara av att orientera sig i sin omgivning? 
2. Har barnet svårt med läge och riktning vid andra aktiviteter också? 
3. Hur ser och tolkar barnet information och intryck från omgivningen?

Ta hjälp av elev och föräldrar i kartläggningen
Ni behöver förstå vad det är som fungerar och inte fungerar för barnet för att kunna anpassa miljön och erbjuda stöd vid olika övergångar och förflyttningar. Föräldrarna som vet hur barnet fungerar i sin hemmiljö och som kan beskriva vad som händer när barnet kommer till nya platser kan vara till stor hjälp. Elevens egna åsikter är viktiga.
Publicerat måndag 18 februari 2019