Hur kan vi underlätta för en elev som endast hör med ett öra?

Hur kan vi underlätta för en elev som endast hör med ett öra?

Svar:

Det är bra att göra anpassningar i miljön som för en elev med hörselnedsättning, generellt. Det man bör tänka lite extra på vid hörsel på ett öra är elevens placering i klassrummet.  Att det hörande öra är vänt mot både lärare och kamrater för bästa uppfattning av tal.

Elevens uppfattning samt hörselvården
Låt eleven själv komma till tals och berätta om sin egen uppfattning, vad han upplever fungera bra respektive mindre bra. Om eleven och hans familj har kontakt med pedagogiska hörselvården i sitt landsting kan det vara lämpligt att kontakta dem för samtal om konsekvenser av hörselnedsättningen. Har kommunen tillgång till hörselpedagog tag kontakt för stöd till era pedagoger.
Tips om anpassningar i stödmaterial hörselnedsättning


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 2 november 2017