Hur kan vi stötta en elev med visuella perceptionssvårigheter?

Hur kan vi stötta en elev med visuella perceptionssvårigheter?

Svar:

Datoranvändandet kan underlättas genom olika anpassningar av skärm, tangentbord och styrsätt.  När det gäller att göra visuellt material, både på skärm och papper, så lättillgängligt som möjligt är det bra med en luftig layout, med korta rader och gärna ett radavstånd på 1,5. Ett lämpligt teckensnitt är Verdana. Det kan också vara nödvändigt med en större teckenstorlek, kanske 16 punkter eller större.

Bilder bör ha tydliga färger, god kontrast samt vara enkla med få detaljer. Anpassade böcker, till exempel i Daisy-format, innebär en möjlighet att lyssna på boken. På vår webbplats finns information om anpassade läromedel. Talsyntes för stöd vid läsning och skrivning är också en möjlighet.  
 
Vid beställning av nationella prov finns information om särskilda anpassningar. Här gäller samma förhållningssätt som vid andra prov.
Om anpassningar av nationella prov på Skolverkets webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 24 augusti 2018