Hur kan vi hjälpa en femåring som stammar?

Hur kan vi hjälpa en femåring som stammar?

Svar:

Det är viktigt att stimulera barnet att prata och samspela med andra barn och vuxna. De vuxna blir förebilder för de andra barnen genom att ge barnet som har stamning tid när hen ska prata och vara intresserade av vad hen vill säga. Upplever barnet att det är besvärligt när hen pratar, bekräfta då den känslan, men visa att det inte gör något och att ni finns där som stöd.

Mer information om stamning finns på Stamningsförbundets webbplats.
Stamningsförbundets webbplats
Publicerat torsdag 28 februari 2019