Hur kan vi hjälpa en elev med npf i stressfyllda situationer?

Hur kan vi hjälpa en elev med npf i stressfyllda situationer?

Svar:

Kartlägg de stressande situationerna

Börja med att kartlägga vilka situationer som upplevs stressfyllda för eleven. Det också viktigt att kartlägga i vilka stunder eleven vilar och hämtar energi. Genom rätt anpassningar kan även "grundstressen" minska, vilket gör att det inte blir lika belastande med stressfaktorer som kan dyka upp i olika situationer.
Ett material som kan vara till hjälp är Skolkompassen från Gothia fortbildning. Med hjälp av det kan ni både få syn på hur skolsituationen fungerar och tips på pedagogiska strategier. Ett annat kartläggningsmaterial är Levla från Umeå kommun, ett stödmaterial för att se hur man kan kartlägga och sedan jobba vidare kring olika problemsituationer. Viktigt är också att få in vad eleven själv tänker kring vad som stressar. Är det en yngre elev så kan materialet En 5:a kan få mig att tappa kontrollen från Pedagogiskt Perspektiv vara ett stöd för att synliggöra vad eleven själv upplever som stressande och i vilken grad.
I studiepaketet npf, finns föreläsningar och diskussionsfrågor om exempelvis perception och pedagogiska strategier. Vi rekommenderar att man genomför hela studiepaketet i arbetslag eller på hela skolan. 
Vi vill också tipsa dig om npf-podden på UR skola samt SPSMs podd Likavärde 

Litteratur
Buron, K. (2007). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen. Pedagogiskt perspektiv. 
Sjölund, A. & Henrikson, W, L. (2015). Skolkompassen- Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. Gothia Fortbildning.
Publicerat måndag 10 maj 2021