Hur kan vi stödja elever i samspel med kamrater?

Hur kan vi stödja elever i samspel med kamrater?

Svar:

Det låter som om eleven har svårt att sätta sig in i en annan persons situation och har troligen också svårt att se orsak och verkan i många olika situationer.
I arbetet med elever med denna typ av svårighet handlar det om att arbeta förebyggande samt försöka på olika sätt beskriva och förklara hur andra reagerar på elevens beteende och hjälpa eleven med strategier hur hen kan göra i stället. Uppmuntra och förstärk önskvärt beteende och undvik att kritisera.
Alla barn mår bra av förförståelse och det är ofta bra att använda sig av bilder för att tydliggöra vad man ska göra, hur länge, tillsammans med vem och var man ska vara. Ha samtal med barnet och fråga hur det tänker och känner och vad som fungerar bäst.
En bok som tar upp samarbetsbaserad problemlösning är,vilse i skolan, hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt av Ross W. Greene.
 
Ibland behöver man också arbeta med situationer som redan har uppstått, förklara händelseförloppet och varför vissa reagerade på ett visst sätt. Ett bra arbetsredskap i dessa samtal är att man gör seriesamtal eller sociala berättelser. Ofta är det visuella sinnet starkt och därför är det viktigt att visualisera samtalet med bilder, vilket hjälper till att förtydliga och öka förståelsen. Eleven har då också möjlighet att gå tillbaka till samtalet och repetera goda beteenden. Exempel på litteratur som berör ämnet och en länk till datorprogram om seriesamtal.

Länksamling:
Vilse i skolan

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 8 november 2017