Hur kan vi arbeta med en SVA-elev som har språkstörning?

Hur kan vi arbeta med en SVA-elev som har språkstörning?

Svar:


Det är viktigt att ha fokus på den kunskap eleven har med sig på modersmålet, samt styrkor och förmågor. För flerspråkiga elever med språkstörning kan motivationen till inlärning vara avgörande.

Arbeta med ordförrådet
Ett alternativ är att du jobbar med att utöka ordförrådet på olika sätt, inte minst via texter; läsa och diskutera texten, slå upp nya ord, tala om synonymer och om olika tillfällen att använda orden. Det är bra att se orden i ett helt sammanhang, som man kan ”hänga upp” betydelsen på. Det är också bra att kategorisera begrepp, jämföra motsatsord, ord som låter lika (homonymer) och bilda sammansatta ord.

Material
Andra aspekter att tänka på i undervisningen av flerspråkiga elever med språkstörning kan du läsa om på SPSM: s stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Där finner du information och kunskap kring nyanlända i behov av särskilt stöd. Förlaget OrdAF ger ut materialet Berätta.nu, en idébok med arbetsblad. Materialet syftar till att inspirera elever att berätta. Kanske kan bildordböcker eller bildteman vara till hjälp. Nedan finns länkar till Lexins webbplats med bildteman.

Särskilt stöd till nyanlända elever på SPSM: s webbplats

Publicerat tisdag 20 oktober 2020