Hur kan vi arbeta med en SVA-elev som har språkstörning?

Hur kan vi arbeta med en SVA-elev som har språkstörning?

Svar:


Det är viktigt att ha fokus på den kunskap eleven har med sig på modersmålet, samt styrkor och förmågor. För flerspråkiga elever med språkstörning kan motivationen till inlärning vara avgörande.

Arbeta med ordförrådet
Ett alternativ är att du jobbar med att utöka ordförrådet på olika sätt, inte minst via texter; läsa och diskutera texten, slå upp nya ord, tala om synonymer och om olika tillfällen att använda orden. Det är bra att se orden i ett helt sammanhang, som man kan ”hänga upp” betydelsen på. Det är också bra att kategorisera begrepp, jämföra motsatsord, ord som låter lika (homonymer) och bilda sammansatta ord. Andra aspekter att tänka på i undervisningen av flerspråkiga elever med språkstörning kan du läsa om på på vår sida Särskilt stöd för nyanlända elever.

Material
I vårt stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända finner du information och kunskap kring nyanlända i behov av särskilt stöd. Förlaget OrdAF ger ut materialet Berätta.nu, en idébok med arbetsblad. Materialet syftar till att inspirera elever att berätta. Kanske kan bildordböcker eller bildteman vara till hjälp. Nedan finns länkar till Lexins webbplats med bildteman.

Särskilt stöd för nyanlända elever på vår webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018