Hur kan vi arbeta med en SVA-elev med språkstörning?

Hur kan vi arbeta med en SVA-elev med språkstörning?

Svar:Det är viktigt att ha fokus på den kunskap eleven har med sig på modersmålet. Utgå från elevens styrkor och förmågor för att öka motivationen till inlärning.

Arbeta med ordförrådet
För att utöka ordförrådet kan ni använda texter att läsa och diskutera, slå upp nya ord, tala om synonymer och om olika tillfällen att använda orden. Det är bra att se orden i ett helt sammanhang, som eleven kan ”hänga upp” betydelsen på. Det är också bra att kategorisera begrepp, jämföra motsatsord, ord som låter lika och bilda sammansatta ord.

Material och webbplatser

Webbplatsen Språkens hus är ett center för flerspråkighet och språkstörning som Eva-Kristina Salameh, legitimerad logoped och medicine doktor, ansvarar för. 

Publicerat torsdag 21 april 2022