Hur kan vi arbeta med en elev som har stora verbala svårigheter?

Hur kan vi arbeta med en elev som har stora verbala svårigheter?

Svar:

Ta gärna del av vårt Studiepaket Språkstörning, där det finns tips på språkutvecklande arbetssätt. 

Det finns många olika kartläggningsmaterial gällande tal och språk. Vilket man väljer beror dels på elevens ålder, dels på vilken del av språket man vill kartlägga. Om det finns tillgång till tal- eller specialpedagog i kommunen kan den personen oftast hjälpa till. Inom landstinget utreder logopeder barn med tal- och språksvårigheter.

Handledning till personal brukar kunna ges av exempelvis specialpedagog inom elevhälsan, resurscentrum eller motsvarande, i den kommun där eleven går i skolan. Skolan kan söka stöd från oss via formuläret Förfrågan om Specialpedagogiskt stöd.

Läs mer
Läs mer om språkstörning och dess pedagogiska konsekvenser på SPSM:s webbplats. Där finns också informationsmaterialet Arbeta med språkstörning i förskola och skola som kan laddas ner kostnadsfritt. 


Publicerat måndag 13 juni 2022