Hur kan vi arbeta i engelska med en elev med dyslexi?

Hur kan vi arbeta i engelska med en elev med dyslexi?

Svar:

Elever med dyslexi har ofta svårt med den språkliga strukturen på engelska, det vill säga att läsa, skriva eller stava. Det är viktigt att komma ihåg att elever med dyslexi har generellt inte svårare än andra elever att förstå eller tala engelska. 

Ett stort ordförråd underlättar när man ska lära sig ett nytt språk. Ordförråd och läsförståelse har ett starkt ömsesidigt samband. Därför är det viktigt att elever redan tidigt får rikliga tillfällen att muntligt använda det engelska språket innan den skriftspråkliga undervisningen tar vid. Det kan till exempel ske genom att prata på engelska, lyssna eller att aktivt undersöka ord och fraser.

Det engelska språket har ett mer oregelbundet samband mellan språkljud (fonem) och bokstav (grafem) än vad svenskan har. Det betyder att stavning och uttal skiljer sig åt i hög grad. Att lära sig att läsa och skriva på engelska innebär därför en större utmaning än att lära sig läsa på ett språk som har en tydligare koppling mellan fonem och grafem.

För att lära sig att både läsa och skriva på engelska behöver elever med dyslexi använda sig av liknande metoder som i läs- och skrivinlärningen på svenska. Det innebär en tydlig och strukturerad undervisning utifrån Phonics, ljudmetoden. Läraren behöver utifrån metoden tydligt vägleda och konkret visa hur man går till väga när man läser och skriver på engelska. Undervisningen bör vara systematisk och språkets uppbyggnad behöver explicit tränas.

 

Läromedel:

Materialet HELP start är ett strukturerat läromedelspaket som gör det möjligt för elever med dyslexi från åk 5 och uppåt att lära sig engelska. Explicit träning kring språkets uppbyggnad, stavningsregler och kopplingen mellan bokstäver och de olika ljuden behövs. Materialet ges ut av Lära Förlag AB.
Lära  Förlag AB

 

Bygga språk - Engelska är ett material där man lär sig språk enligt de principer som råder när man utvecklar sitt modersmål. Materialet innehåller aktiviteter och är inte en vanlig lärobok.  

Bygga språk - Engelska finns på OrdAF förlag


Trugs är ett material bestående av kortspel. Svårighetsgraden ökar successivt och det finns många spel i olika varianter och nivåer.

Trugs


English Tools och är en visuell grammatikbok som visar grunder, skillnader, likheter och mönster. Boken ger struktur i engelskans grunder och fungerar som en grammatikbok.

Boken är uppbyggd så att eleven själv ska kunna söka information. De färgkodade kapitlen underlättar sökningen tillsammans med sökordsregister på både svenska och engelska.
English Tools

 

Dyslexiförlaget Fallerej har flera böcker som är anpassade för undervisning i engelska för elever i läs och skrivsvårigheter.
Fallerejs webbplats

 

Digitala verktyg och engelska

För elever med dyslexi är det viktigt att ha tillgång till och lära sig använda digitala verktyg. Rättstavningsprogrammet Spell Right som är speciellt framtaget för personer med dyslexi ger både ord, grammatik och rättstavning.

Spell Right på Oribis webbplats

 

Glosboken.se eller Glosor.eu är digitala verktyg som hjälper elever att träna språk och begrepp på ett roligt, effektivt och individuellt sätt.
Glosboken.se

Glosor.eu


Det finns många appar för att träna Engelska, se exempelvis Skolappar. Bland annat finns The Minnits som är gjort för målgruppen och som går att använda på såväl dator som läsplatta.

The Minnits

 

Vill du veta mer:


”Vägar till engelska” är en bok skriven av Susanne af Sandeberg som tar upp hur du som lärare kan undervisa elever med dyslexi. Boken finns på Nypon förlag.
Om engelska på Susanne af Sandebergs webbplats

 

Logopeden Astrid Frylmarks föreläsning ” Engelska när man inte vill och kan” presenterar förslag på arbetssätt, den hittar du på UR samtiden

Engelska när man inte vill och kan


DyssePodden avsnitt 44 tar upp engelska och dyslexi. 

 


 Publicerat fredag 3 juni 2022