Hur kan vi arbeta i engelska med en elev med dyslexi?

Hur kan vi arbeta i engelska med en elev med dyslexi?

Svar:


Både i grundskolan och i gymnasieskolan är engelska ett viktigt ämne, och det krävs även goda kunskaper i språket för att genomföra högre studier. Därför är det viktigt att elever med dyslexi får samma möjligheter som alla andra att lära sig språket.

Ett stort ordförråd på engelska underlättar när man ska lära sig att skriva och läsa på språket. Därför är det viktigt att elever redan tidigt får många tillfällen att använda det engelska språket innan den skriftspråkliga undervisningen tar vid.

Det engelska språket har ett mer oregelbundet samband mellan språkljud (fonem) och bokstav (grafem) än vad svenskan har. Att lära sig att läsa på engelska innebär därför en större utmaning än att lära sig läsa på ett språk som har en tydligare koppling mellan fonem och grafem. För att lära sig att både läsa och skriva på engelska behöver elever med dyslexi använda sig av liknande metoder som i läs- och skrivinlärningen på svenska. Det innebär en tydlig och strukturerad undervisning utifrån Phonics, som på svenska ofta kallas för ljudmetoden. Läraren behöver utifrån metoden tydligt modellera tillsammans med eleverna. Att modellera innebär att läraren vägleder, sätter ord på och visar hur man går tillväga när man läser och skriver.

Här nedan kommer förslag på läromedel och vidare läsning inom området.

 

Läromedel:

 

Materialet HELP start är ett strukturerat läromedelspaket som gör det möjligt för elever med dyslexi från åk 5 och uppåt att lära sig engelska. Explicit träning kring språkets uppbyggnad, stavningsregler och kopplingen mellan bokstäver och de olika ljuden behövs. Materialet ges ut av Lära Förlag AB.
Lära  Förlag AB

 

Bygga språk - Engelska är ett material där man lär sig språk enligt de principer som råder när man utvecklar sitt modersmål. Materialet innehåller aktiviteter och är inte en vanlig lärobok.  

Bygga språk - Engelska finns på Ordaf förlag

 

Trugs är ett material bestående av kortspel. Svårighetsgraden ökar successivt och det finns många spel i olika varianter och nivåer.

Trugs


English Tools och är en visuell grammatikbok som visar grunder, skillnader, likheter och mönster. Boken ger struktur i engelskans grunder och fungerar som en grammatikbok.

Boken är uppbyggd så att eleven själv ska kunna söka information. De färgkodade kapitlen underlättar sökningen tillsammans med sökordsregister på både svenska och engelska.
English Tools

 

Dyslexiförlaget Fallerej har flera böcker som är anpassade för undervisning i engelska för elever i läs och skrivsvårigheter.
Fallerejs webbplats

 

Digitala verktyg och engelska

För elever med dyslexi är det viktigt att ha tillgång till och lära sig använda digitala verktyg. Rättstavningsprogrammet Spell Right som är speciellt framtaget för personer med dyslexi ger både ord, grammatik och rättstavning.

Spell Right på Oribis webbplats

 

Glosboken.se eller Glosor.eu är digitala verktyg som hjälper elever att träna språk och begrepp på ett roligt, effektivt och individuellt sätt.
Glosboken.se

Glosor.eu


Det finns många appar för att träna Engelska, se exempelvis Skolappar. Bland annat finns The Minnits som är gjort för målgruppen och som går att använda på såväl dator som läsplatta.

The Minnits

 


Vill du veta mer:


”Vägar till engelska” är en bok skriven av Susanne af Sandeberg som tar upp hur du som lärare kan undervisa elever med dyslexi. Boken finns på Nypon förlag.
Om engelska på Susanne af Sandebergs webbplats

 

Logopeden Astrid Frylmarks föreläsning ” Engelska när man inte vill och kan” presenterar förslag på arbetssätt, den hittar du på UR samtiden

Engelska när man inte vill och kan

 

 Publicerat tisdag 11 maj 2021