Hur kan vi arbeta för att skapa bra idrottslektioner för en stor grupp elever i grundsärskolan?

Har en grupp elever som går i grundsärskolan, några inom träningsskolan, några i grundsärskolan och även några grundskoleelever. Hur ska vi på bästa sätt kunna anpassa undervisningen i ämnet idrott då det är en grupp på sexton elever? Det följer även med ett stort antal elevassistenter på lektionerna.

Svar:

Det är viktigt att arbeta med tydliga ramar. Start, genomförande och avslut på lektionerna ska vara lätt att känna igen oavsett lektionsinnehåll.

Faktorer som kan bidra till bra lektioner

• Bildstöd är ett bra komplement till det talade språket för att förtydliga vad som ska göras, var det ska ske och i vissa fall tillsammans med vem. Många elever behöver också ett visuellt stöd för tid, hur länge ska jag hålla på.
• Arbeta periodiserat, samma innehåll under en period. Gärna att lektionsinnehållet känns igen. Elever gillar att de känner igen det som ska utföras.
• Arbeta mycket med individuella moment.
• Anpassa kraven efter elevens förmåga.
• Att minst två alternativ ges till att lära sig samma sak.
• Äska tid för att varje vecka kunna samplanera med assistenter och resurser, så att de vet vad som ska ske på lektionerna och vad som förväntas av dem. Om assistenterna har varit delaktiga i planeringen och vet på vilket sätt de ska stödja undervisningen, kan ni arbeta med olika grupperingar i gruppen.

Mer information och litteratur
Läs mer på våra sidor om fysisk aktivitet.
Vi har en föreläsning om tydliggörande pedagogik i vår studiepaket kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Litteratur:


Publicerat onsdag 21 april 2021