Hur kan vi anpassa i idrott för en elev med autism?

För en elev som har diagnos autism, vilka anpassningar bör göras om eleven har svårt att interagera med andra personer? För idrotten gäller ju - I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Hur kan vi tänka kring undantagsbestämmelsen här?

Svar:

Utifrån din fråga förstår vi att det är just att fungera i grupp tillsammans med andra som ni har funderingar kring. Att visa sina förmågor när det gäller rytm och rörelse går ju att göra enskilt om innehållet i undervisningen haft ett sådant upplägg att inte allt skett i grupp. Ju fler anpassningar som gjorts för att ge eleven möjlighet att ta del av undervisningen och visa sina förmågor desto färre kunskapskrav behöver ni diskutera om ni ska undanta vid betygsättningen.

Om undantagsbestämmelsen
Undantagsbestämmelsen får enbart användas vid själva betygsättningen. Fram tills dess ska skolan göra allt för att anpassa och skapa förutsättningar för eleven att nå målen. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om elever med funktionsnedsättning och betygssättning.
Publicerat onsdag 21 april 2021