Hur kan stödet utformas för att bäst främja utvecklingen hos ett flerspråkigt barn med Downs Syndrom?

Hur kan stödet utformas för att bäst främja utvecklingen hos ett flerspråkigt barn med Downs Syndrom?

Svar:

Ett barn med Downs syndrom behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och för att uttrycka sina tankar och känslor. Flerspråkiga barn behöver också få tillgång till sitt modersmål. För att främja barnets utveckling på båda språken kan det vara en fördel att använda en riktad resurs som själv är flerspråkig.

Kommunikation
För barn med Downs syndrom är AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och TAKK (Tecken som AKK) oftast en förutsättning för att kunna kommunicera. AKK kan användas på barnets alla språk. 
Om AKK och flerspråkighet finns detta metodmaterial.

Kompetensutveckling
För att alla i verksamheten ska få kompetens kring alternativ kommunikation finns både ett stödmaterial och en podd på SPSM:s webbplats.Publicerat måndag 5 december 2022