Hur kan stödet utformas för att bäst främja utvecklingen hos ett flerspråkigt barn med Downs Syndrom?

Hur kan stödet utformas för att bäst främja utvecklingen hos ett flerspråkigt barn med Downs Syndrom?

Svar:

Ett barn med Downs syndrom behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och för att uttrycka sina tankar och känslor.

Det behövs särskilt stöd
När barnet har en försenad språkutveckling och ett annat modersmål behövs särskilt stöd för att klara kommunikationen. Stödet ska utformas med hänsyn till det barnet har med sig i form av kunskaper, familjetraditioner och vilket modersmål som talas i hemmet. Hur ett bra stöd kan utformas kan ni läsa om i ett projekt som lär ut alternativa kommunikationssätt för flerspråkiga barn och ungdomar. På vår webbplats hittar du en webbtjänst: Ritade Tecken - för de som behöver kommunicera med stöd av tecken. Du kan prenumerera på tjänsten. Vi har även en Podd kring AKK och flerspråkighet. Titta gärna på webbplatsen TAKK för språket.
 
En riktad resurs behövs i början

För att främja barnets utveckling kan det vara en fördel att använda en riktad resurs till att börja med, en person som har kunskap om barnets modersmål.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018