Hur kan skolan hjälpa en elev med dysgrafi?

Hur kan skolan hjälpa en elev med dysgrafi?

Svar:

Att skriva för hand är något man har med sig hela livet och det är skolans ansvar att ge systematisk undervisning i detta. Hur man gör är individuellt eftersom det också handlar om självkänsla.
Vid dysgrafi handlar det främst om att kompensera för skrivandet på olika sätt. I redovisningssituationer kan datorn bli ett utmärkt redskap särskilt när man dessutom använder stavningskontrollen. Finns det tillgång till mobiltelefon eller lärplatta med inspelningsfunktion kan detta vara ännu ett alternativ för att redovisa sitt arbete och sin kunskap. 
Litteratur:
Höjen, T. & Lundberg, I. (2013). "Dyslexi - från teori till praktik". Stockholm; Natur & Kultur.
Publicerat torsdag 12 maj 2016