Hur kan man utveckla den sociala kontakten med klasskamrater?

Hur kan man utveckla den sociala kontakten med klasskamrater?

Svar:

Att utveckla den sociala biten, kontakten med klasskamrater, är ett av skolans uppdrag.
Det finns många bra värdegrundsmaterial som man kan hämta idéer och inspiration från när man som som lärare vill utveckla vi-känsla och social kompetens i en grupp och hos enskilda elever.
Här är några smakprov på litteratur och material.

Start-material från Nypon förlag, är ett material avsett att användas i förskolan för de yngsta barnen i åldrarna 1-3 år. Syftet med detta program är att skapa ett arbetssätt som underlättar och systematiserar förskolans arbete med att utveckla barns sociala och emotionella kompetens.
Start - material på Nypon förlags webbplats

StegVis 1, från Nypon förlag, för 4-6-åringarna i förskola och förskoleklasser bygger på kunskapen om att aggressivt beteende hos små barn kan ge stora problem på sikt. Därför är det viktigt att förebygga med träning i empati och konfliktlösning.
StegVis 1 på Nypon förlags webbplats

Boken SET - Social och emotionell träning - en introduktion, Kimber, Birgitta, Natur och kultur kan ses som en intoduktionskurs till arbetet med social och emotionell träning både för lärare och elever.
SET på Natur & Kulturs webbplats

I Trivs tillsammans - hjälp till ett bättre gruppklimat, Beta Pedagog hittar du konkreta övningar som hjälper dig som pedagog att uppnå bättre gruppklimat.

Anna-Karin Nilsson och Gunilla Tilson står bakom Trivs tillsammans, gruppövningar för ett bättre klimat i klassen.
Till Trivs tillsammans på Beta Pedagogs webbplats

I serien Livsviktigt för elever i grundsärskola år 1–9, Specialpedagogiska skolmyndigheten, arbetar elever med bland annat frågorna; Hur är dina kompisar? Är du själv en bra kompis?
Till serien Livsviktigt i vår webbshop
Publicerat torsdag 26 maj 2016 Granskat torsdag 4 januari 2018
Tillbaka till toppen