Hur kan man träna engelskans uttal med elever som har dyspraktiska svårigheter?

Hur kan man träna engelskans uttal med elever som har dyspraktiska svårigheter?

Svar:

Träning av engelskt uttal och specifikt engelska språkljud kan man göra på samma sätt som när det gäller de svenska språkljuden; genom att lyssna, prova, känna efter var tungan ska vara och titta i spegeln hur det ser ut när man gör ljuden. Sedan sätter man ihop ljuden till korta ord. Kanske kan man träna ljuden i samband med att man läser på engelska.

Material och litteratur
HELP är ett material, som egentligen är tänkt för elever med läs- och skrivsvårigheter, där man arbetar grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet.
Från Dysleximässan 2018 finns den inspelade föreläsningen Engelska när man inte vill och kan på UR Play.
I boken Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter finns inspiration till engelskundervisning.
Litteratur:
af Sandeberg, S. (2016). Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter. Nypon förlag.
Publicerat fredag 7 maj 2021