Hur kan man träna engelskans uttal med elever som har dyspraktiska svårigheter?

Hur kan man träna engelskans uttal med elever som har dyspraktiska svårigheter?

Svar:

Träning av engelskt uttal och specifikt engelska språkljud kan man göra på samma sätt som när det gäller de svenska språkljuden; genom att lyssna, prova, känna efter var tungan ska vara och titta i spegeln hur det ser ut när man gör ljuden. Sedan sätter man ihop ljuden till korta ord. Kanske kan man träna ljuden i samband med att man läser på engelska.

Material och litteratur
Help Start är ett material, som egentligen är tänkt för elever med läs- och skrivsvårigheter, där man arbetar grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet. I boken Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter finns inspiration till engelskundervisning.
Litteratur:
af Sandeberg, S. (2016). Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter. Nypon förlag.
Publicerat torsdag 28 februari 2019