Hur kan man träna engelskans uttal med elever som har dyspraktiska svårigheter?

Hur kan man träna engelskans uttal med elever som har dyspraktiska svårigheter?

Svar:

Träning av engelskt uttal och specifikt engelska språkljud kan man göra på samma sätt som när det gäller de svenska språkljuden; genom att lyssna, prova, känna efter var tungan ska vara och titta i spegeln hur det ser ut när man gör ljuden. Sedan sätter man ihop ljuden till korta ord. Kanske kan man träna ljuden i samband med att man läser på engelska.
Help Start är ett material, som egentligen är tänkt för elever med läs- och skrivsvårigheter, där man arbetar grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet.

I boken Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter finns inspiration till engelskundervisning.


Litteratur:
af Sandeberg, S. (2016) Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter. Nypon förlag.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 27 mars 2017