Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Svar:

En bra auditiv miljö som är anpassad på bästa sätt är viktigt för att er elev ska ha bra förutsättning för sitt lärande i skolan. Läs mer om auditiv miljö på vår webbplats.
Det går också bra att skicka in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd för samtal med rådgivare med kompetens inom området.
 

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd på vår webbplats


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 8 mars 2018