Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Svar:

En bra ljudmiljö som är anpassad på bästa sätt är viktigt för att er elev ska få bra förutsättningar för sitt lärande i skolan. Läs mer om hur man skapar en bra ljudmiljö.

  Publicerat torsdag 29 april 2021