Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Svar:

En bra ljudmiljö som är anpassad på bästa sätt är viktigt för att er elev ska få bra förutsättningar för sitt lärande i skolan.
Kartlägg tillsammans med eleven vilka ljud som är störande. Samtala kring vilka situationer, sammanhang och lokaler som fungerar eller inte. Ta stöd av hörselpedagog eller specialpedagog. 
Vid behov utifrån kartläggning gör en akustikmätning av aktuella lokaler och efterfråga åtgärder för att förbättra ljudmiljön. 

Läs mer om hur man skapar en bra ljudmiljö.

  Publicerat fredag 19 november 2021