Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Hur kan man hjälpa till vid extrem ljudöverkänslighet?

Svar:

En bra auditiv miljö som är anpassad på bästa sätt är viktigt för att er elev ska ha bra förutsättning för sitt lärande i skolan. Läs mer om auditiv miljö på vår webbplats.
  


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 8 mars 2018