Hur kan man få tag på anpassad kurslitteratur för en elev inom Komvux?

Hur kan man få tag på anpassad kurslitteratur för en elev inom Komvux?

Svar:

Saknar ni en anpassning av ett läromedel kan ni ansöka om att SPSM ska anpassa det. Tidigare anpassningar finns i katalogen, Anpassade läromedel förteckning 2019. Dessa förs fortlöpande över till legimuskatalogen och kan då också lånas via Legimus. De flesta läromedelsförlag producerar numera många läromedel digitalt. Studentlitteratur har ett stort utbud för gymnasium och vuxenutbildning.
Frågan om bibliotekens möjligheter att köpa och låna ut bör ställas direkt till dem.

Information om ansökan av anpassade läromedel

Anpassade läromedel förteckning 2019

Om Legimus

Om läromedel för Gy och Vux på Studentlitteraturs webbplats
Publicerat tisdag 15 september 2020