Hur kan man bedöma och betygssätta elever med synnedsättning inom sfi?

Hur kan man bedöma och betygssätta elever med synnedsättning inom sfi om deras synnedsättning innebär att de inte kan nå kunskapskraven inom skrivande?

Svar:

Elevens synnedsättning kan påverka förmågan att uppfatta bilder, bokstäver och skriven text, men en synnedsättning i sig innebär därför inte att det skulle vara omöjligt att nå målen för läsförståelse och skriftlig aktivitet. Personer med svår synnedsättning behöver däremot kompenserande hjälpmedel för att kunna läsa och skriva. Det kan exempelvis vara förstoringsglas, förstorande kamerasystem eller förstoringsprogram i datorn. 

Bedömning kan göras först efter att eleven fått tillgång till hjälpmedel
För att ni ska kunna bedöma elevens utveckling i läsning och skrivning måste ni alltså först ge eleven möjligheterna att utveckla förmågorna genom rätt hjälpmedel, tid och träning. När ni bedömer läs- och skrivförmåga måste eleven också ha tillgång till sina hjälpmedel så att texten kan förstoras till en textstorlek som är bekväm att läsa. Har man en svår synnedsättning behöver man få mycket stöd i att använda kompenserande hjälpmedel och stödjande studieteknik för att utveckla läs- och skrivförmågor. Om eleven är ovan vid att hantera hjälpmedel som förstoringsapparater och datorer tar det också ofta längre tid än det annars hade gjort om eleven varit fullt seende.

Olika sätt att läsa och skriva för elever med synnedsättning
Det finns olika sätt för en elev med svår synnedsättning att kunna läsa och skriva. Om elevens synskärpa inte gör det möjligt att läsa och skriva vanliga svartskriftsbokstäver, inte heller med förstoringshjälpmedel som CCTV,  kan många använda sig av den digitala tekniken och använda förstorande program i datorn. Om eleven inte kan se förstorad skriven text kan punktskrift vara aktuellt och eleven skriver då på en punktskriftsdisplay kopplad till datorn. Oavsett om eleven läser och skriver punktskrift eller vanliga svartskriftsbokstäver i datorn, behöver eleven få träna att hantera tangentbordet. Också talsyntesen är här ett nödvändigt stöd. Om eleven kan använda sig av läsplattor genom att göra inställningar som förstorar texten, finns appar med inbyggd talsyntes som kan vara användbara. Ett exempel på det är appen Skolstil som ni kan läsa mer om på webbplatsen Skolappar.nu.
Skolstil, på skolappars webbplats
 
Syncentralen utreder elevens möjligheter
Syncentralen har möjlighet att utreda hur eleven ska kunna kommunicera skriftligt och därefter ordinera rätt hjälpmedel och ge råd om exempelvis tangentbordsträning. Det är alltså viktigt att ni med elevens tillåtelse får ta kontakter med syncentralen för att få stöd i hur elevens ska kunna kommunicera skriftigt på svenska.Publicerat tisdag 5 maj 2020