Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Svar:

Ingvar Lundberg och Görel Sterner har i ett flertal artiklar och publikationer belyst sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. I nedanstående bok lyfter de faktorer som kan orsaka både matematiksvårigheter och lässvårigheter och visar  exempel på hur undervisningen kan läggas upp.

Litteratur:
Lundberg,I., & Sterner G. (2006). Räknesvårigheter och Lässvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur.

Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2011) Studentlitteratur

Publicerat fredag 23 oktober 2020