Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Svar:

Ingvar Lundberg och Görel Sterner har i ett flertal artiklar och publikationer belyst sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. I nedanstående bok lyfter de faktorer som kan orsaka både matematiksvårigheter och lässvårigheter och visar  exempel på hur undervisningen kan läggas upp.

Litteratur:
Lundberg,I., & Sterner G. (2006). Räknesvårigheter och Lässvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016