Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Svar:

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 2 Att tillgodose behov av stöd i matematik kan du läsa mer om det åtgärdande arbetet för elever med dyslexi och matematiksvårigheter.

 

Ingvar Lundberg och Görel Sterner har i flera artiklar visat på sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. I boken Räknesvårigheter och Lässvårigheter beskrivs orsaker till matematiksvårigheter och lässvårigheter och exempel visar hur undervisningen kan planeras.

 

Litteratur:

Lundberg,I., & Sterner G. (2006). Räknesvårigheter och Lässvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur.

Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2011) Studentlitteratur


Publicerat torsdag 19 maj 2022