Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Hur kan jag träna lästal i matematik med en elev som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Svar:

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 2 Att tillgodose behov av stöd i matematik kan du läsa mer om det åtgärdande arbetet som kan vara till hjälp för elever med dyslexi och matematiksvårigheter.

Ingvar Lundberg och Görel Sterner har i ett flertal artiklar och publikationer belyst sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. I nedanstående bok lyfter de faktorer som kan orsaka både matematiksvårigheter och lässvårigheter och visar  exempel på hur undervisningen kan läggas upp.

Litteratur:
Lundberg,I., & Sterner G. (2006). Räknesvårigheter och Lässvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur.

Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2011) Studentlitteratur


Publicerat tisdag 11 maj 2021