Hur kan jag stödja elever som har fonologisk medvetenhet men inte kommer i gång med läsningen?

Hur kan jag stödja elever som har fonologisk medvetenhet men inte kommer i gång med läsningen?

Svar:

Det framkommer inte i frågan vilken ålder som avses så utgångspunkt i svaret kommer här att vara en yngre elev. 
Två stora svenska rapporter beskriver forskningsläget: Dyslexi hos barn och ungdomar (SBU) och Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever (Vetenskapsrådet).
Först och främst är det viktigt att eleven är klar över kopplingen mellan fonem och grafem. Detta kan övas med många olika material och metoder. Se länkarna nedan.
Av vikt är att kartlägga lässvårigheterna. Det är också viktigt att den som genomför både kartläggning och träning har god kunskap om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Publicerat tisdag 24 september 2019