Hur kan jag som SYV samtala med elever som har svårigheter att resonera abstrakt?

Vägledning – möjligheter och hinderJag är sedan många år studie- och yrkesvägledare och mitt främsta arbetsinstrument är samtalet med elever – unga och vuxna. I samtalet går det ofta att informera om olika valalternativ som den sökande har att förhålla sig till. Vägledningssamtalet bygger på en trestegsmodell som där:1. Individens självkännedom,2. Individens kännedom om valalternativen,3. Individens förmåga att fatta ett välgrundat beslut om vad hen vill göra och genomföra sitt beslut,samspelar.Jag upplever ofta att dessa individer har vissa brister i sin självkännedom – de har inte prövat lika många olika saker som många andra till exempel inte deltagit i högstadiets PRAO eller sommarjobbat, gått på fritidsaktiviteter eller gjort så mycket mer än varit hemma eller på skolan. Deras omvärldsuppfattning är ibland också väldigt begränsad. Mina frågor är:1. Hur kan jag underlätta samtal med individer som inte är ”samtalare”?2. Hur kan jag använda bilder eller andra medel bättre i samtal för att illustrera och klargöra?3. Vad ska jag tänka på i mötet?4. Vad kan jag läsa som är relevant?5. Finns kurser för såna som jag?6. Tips och råd……

Svar:

Förstår vi dig rätt kan det finnas olika problematik och eventuellt också olika funktionsnedsättningar hos de elever du nu funderar över. Det gemensamma är en svårighet att resonera med någon utomstående om hypotetiska frågor kring framtiden och att förstå och sätta ord på abstrakta känslor som rädsla, oro och förväntan. Oavsett diagnos eller inte är vårt råd att titta närmare på metoder för att visualisera och förtydliga för elever som har en språkstörning eller svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Ofta handlar det här om att på olika sätt förtydliga och förstärka samtalet genom använda foton, bilder eller genom att ritprata med enkla streckgubbar. På vår webbplats finns Studiepaket Npf där du bland annat får ta del av texter och filmer kring stödjande  strategier och förhållningssätt. Ett tips är att gå in på moment 3 som handlar om pedagogiska strategier och där du också hittar tips och länkar till andra webbplatser och litteratur som kan ge vidare idéer.
Studiepaket Npf

Bildstöd vid språkstörning
I boken "Språkstörning - en pedagogisk utmaning" finns exempel på hur bildstöd kan användas i undervisningen och för att visualisera tankar och möjligheter. Boken kan beställas eller laddas ner från vår webbplats. På s 140-142 hittar du ett exempel på hur bilder använts för att följa upp elevernas PRAO och föra ett hypotetiskt resonemang.

Ritprat
Du kan läsa mer om ritprat i boken "När tålamodsburken rinner över - om att ritprata". Du kan också ritprata enkelt med en läsplatta och appen Ritprata 2

Intresseföreningar
Goda exempel på vad personer med liknande svårigheter tycker har fungerat väl, kan du hitta genom intresseföreningars webbplatser.På Riksförbundet  Attentions webbplats finns bland annat skriften "Goda exempel får det att fungera för elever i skolan". Attention har också lagt ut filmer på Youtube. En film som kan ge inspiration är filmen "Få skolan att funka för eleverna", som handlar om hur en högstadieskola och en gymnasieskola arbetat med sina elever. 


Publicerat onsdag 21 juni 2017