Hur kan jag få min elev med npf och som har annat modersmål att börja prata svenska?

Jag har en elev i år 9 som har engelska som modersmål. Hon har fortfarande efter tre år i Sverige inte sagt ett ord på svenska. Vid ett tillfälle sa hon att hon har bestämt att hon aldrig ska prata svenska. Jag har även hört personer säga att det känns som om de förlorar hela sin identitet om de lämnar sitt modersmål. Hur ska jag kunna få henne så trygg att hon börjar prata svenska?

Svar:

Många olika faktorer kan spela in när det gäller din elevs behov och möjligheter och därmed också  vilka pedagogiska vägar ni har möjlighet att ta. För att hjälpa henne framåt behöver ni därför börja med en fördjupad kartläggning där ni tar reda på hennes egna tankar kring sin situation. Det gäller både i nuläget och också längre fram, vad som fungerar och upplevs meningsfullt och vad hon kanske har negativa känslor och upplevelser av. Både tankar om skolan, världen utanför skolan och framtiden kan ger viktiga pusselbitar. Vad motiverar henne att hålla fast vid sitt beslut? Upplever hon något problematiskt med beslutet? ÄVen föräldrarnas bild och tankar kring dotterns situation, upplevelser, intressen och möjligheter kan hjälpa er framåt. Har hon någon person, idol, som är en förebild?  Hur sådana här samtal kan föras är helt beroende av elevens behov och möjligheter. Olika samtalsstöd som appen Ritprat eller samtal med utgångspunkt i foton och bilder är många gånger en hjälp att konkretisera ett abstrakt samtal.

Du undrar i din fråga hur du kan få eleven trygg, och min undran är då hur det ser det ut i dag, vad vet ni om hennes upplevelse av trygghet i skolmiljön? Behöver ni ta reda på mer kring hennes relationer med kamrater och vuxna och hur hon upplever förutsägbarhet och trygghet i skolarbetet? Vad syns i observationer av olika situationer? 
Här är det viktigt att ta hjälp av elevhälsans samlade kompetens.

En viktig fråga är också hur hon kommunicerar skriftligt och muntligt idag. När fungerar en kommunikativ situation som bäst i skolan? Hur är hennes förståelse av talad och skriven svenska, hur är måluppfyllelsen i de olika ämnena när hon använder sitt modersmål? Och utifrån en kommunikativ aspekt, vilka alternativa verktyg och arbetssätt ser ni stödjer henne? Kan digitala verktyg, exempelvis översättningsappar med talsyntes som SayHi Translate eller TableTop Translator vara ett stöd?

Om ni, efter arbetet med kartläggning och analys, önskar fördjupat stöd från oss, har ni möjlighet att fylla i en förfrågansblankett om specialpedagogisk rådgivning genom en blankett på vår webbplats. Ni får då träffa rådgivare som tillsammans med er samtalar om er situation och olika möjligheter att gå vidare.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Publicerat onsdag 25 april 2018