Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Svar:

Att bygga upp ett visuellt språk som teckenspråk går till på samma sätt som att bygga upp ett talat språk. Man börjar med att bekräfta barnets egna uttryck för att sedan introducera tecken i barnets vardag. 

Stödmaterial och appar
I stödmaterialet hörselnedsättning för barn i förskolan kan ni finna både kunskap och strategier för att utveckla kommunikation och visuellt stöd.
Stödmaterial hörselnedsättning i förskolan på vår webbplats

När det gäller enstaka tecken finns webbplatser och appar att tillgå. En av dessa appar heter Svenskt teckenspråkslexikon (TSP Lex) och har tagits fram av Lingvistiska institutionen på Stockholms universitet.
Svenskt teckenspråkslexikon


 


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 22 december 2017