Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Svar:

I stödmaterialet hörselnedsättning för barn i förskolan kan ni finna både kunskap och strategier för att utveckla kommunikation och visuellt stöd.
Att bygga upp ett visuellt språk som teckenspråk går till på samma sätt som att bygga upp ett talat språk. Man börjar med att bekräfta barnets egna uttryck för att sedan introducera tecken i barnets vardag. 
När det gäller enstaka tecken finns webbplatser och appar att tillgå. En av dessa appar heter TSP Lex och har tagits fram av Lingvistiska institutionen på Stockholms universitet.

Länk till Stödmaterial hörselnedsättning i förskolan
 
För stöd ta hjälp av skolhuvudmannens hörselpedagog/hörselansvarig eller skicka en förfrågan om specialpedagogiskt stöd till SPSM
 

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 22 december 2017