Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Svar:

Att bygga upp ett visuellt språk som teckenspråk går till på liknande sätt som att bygga upp ett talat språk. Man börjar med att bekräfta barnets egna uttryck för att sedan introducera tecken i barnets vardag. I SPSM:s publikation Lära, utveckla och använda teckenspråk kan du läsa mer.
Till Lära utveckla och använda teckenspråk på vår webbplats

Stödmaterial och appar
I stödmaterialet hörselnedsättning för barn i förskolan kan ni finna både kunskap och strategier för att utveckla kommunikation och visuellt stöd.
Stödmaterial hörselnedsättning i förskolan på vår webbplats

När det gäller enstaka tecken finns webbplatser och appar att tillgå. En av dessa appar heter Svenskt teckenspråkslexikon (TSP Lex) och har tagits fram av Lingvistiska institutionen på Stockholms universitet.
Svenskt teckenspråkslexikon


Skolverket har utvecklat stödmaterial för flerspråkighet i förskolan

 


Publicerat torsdag 1 oktober 2020