Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Hur kan förskolan stödja ett barn som inte hör i sin kommunikation med hjälp av tecken?

Svar:

Att bygga upp ett visuellt språk som teckenspråk kräver att det finns kompetens i att förstå och använda sig av teckenspråk. Rektor behöver skapa förutsättningar så att det finns en organisation och kompetens som kan möta det enskilda barnets behov av teckenspråk.
På SPSM:s webbplats "Svenskt teckenspråk i förskolan"  finns beskrivet hur stödet kan utformas.Skolverket har utvecklat stödmaterial för flerspråkighet i förskolan


Det finns utbildningsaktörer som erbjuder teckenspråk för personal. Det kan vara bildningsförbund och folkhögskolor. Inventera vad som finns tillgängligt i närheten av er verksamhet. Några aktörer driver distansundervisning såsom  Västanviks folkhögskola och Utbildning i nor


När det gäller enstaka tecken finns webbplatser och appar att tillgå. En av dessa appar heter Svenskt teckenspråkslexikon (TSP Lex) och har tagits fram av Lingvistiska institutionen på Stockholms universitet.
Svenskt teckenspråkslexikon

Det finns även självstudiematerial att tillgå på internet som utvecklar personals teckenkomptens, ett exempel är från 
Region Uppsala 


 


Publicerat onsdag 5 oktober 2022