Hur kan föräldrar, som behöver kommunikation med sitt barn, få lära sig teckenspråk?

Hur kan föräldrar, som behöver kommunikation med sitt barn, få lära sig teckenspråk?

Svar:

Du som är förälder, eller som likställs med förälder, och som fått regionens introduktionsutbildning i teckenspråk eller har motsvarande kunskaper har möjlighet att läsa teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) hos någon av de TUFF utbildningsanordnare som SPSM beviljat statsbidrag till.  
Publicerat måndag 19 oktober 2020