Hur kan ett barn med en döv mamma få lära sig teckenspråk?

Hur kan ett barn med en döv mamma få lära sig teckenspråk?

Svar:

Det är viktigt att barnet får möjlighet att utveckla sina två modersmål, precis som du skriver.

Det finns förskolor som arbetar med teckenspråk
I vissa delar av landet finns det förskolor som arbetar med teckenspråk och svenska. Förskolorna vänder sig i första hand till barn med hörselnedsättning eller dövhet och hörande barn till döva föräldrar. På en del förskolor kan det finnas personal som har teckenspråk som sitt första språk och det gemensamma språket är då teckenspråk. Andra förskolor kan ha svenska som gemensamt språk och teckenspråk i varierad omfattning. Hos Riksförbundet DHB finns en förteckning över förskolor för hörselskadade och döva barn.

Kurser inom hörselhabiliteringen
Även landstingens hörselhabiliteringar kan ha teckenspråkskurser för syskon och tar ibland också emot barn som har förälder som är döv. Barn till döva föräldrar eller barn som har döva syskon och går i grundskola eller gymnasiet kan få teckenspråksutbildning vid våra specialskolor. 

Riksförbundet DHB:s webbplats

Information om teckenspråk till syskon och barn till döva på vår webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 8 mars 2018