Hur kan en gymnasieskola lägga upp distansundervisning på bästa sätt?

Hur kan en gymnasieskola lägga upp distansundervisning på bästa sätt?

Svar:

Gymnasieskolan står idag inför stora utmaningar att kunna erbjuda och ge elever det stöd som är nödvändigt för deras lärande. Situationen med distansundervisning är ny för många skolor. Rektorer och lärare har en stor uppgift att ställa om sin undervisning.
 
Det finns ett flertal verktyg att använda för distansundervisning som exempelvis Skype eller Teams. De undervisande lärarna kan även digitalisera material, spela in instruktionsfilmer och exempelvis sätta samman förklarande material genom inspelning i Powerpoint. 

Det är viktigt att det finns en löpande kontakt mellan skola och elev. Att möjligheten finns för eleven att ta kontakt med undervisande lärare när behov uppstår, men också att elev är tillgänglig när skolan behöver ta kontakt. 


Skolverket, tillsammans med RISE, ger löpande instruktioner hur rektor och lärare på bästa sätt ska förhålla sig till konsekvenserna av Coronapandemin.
Publicerat söndag 10 maj 2020