Hur kan en elev med adhd eller Aspergers syndrom visa sina kunskaper?

Hur kan en elev med adhd eller Aspergers syndrom visa sina kunskaper?

Svar:

Elever har olika strategier för att hantera det som är svårt.
Många elever som har svårigheter inom autismspektrat har svårt att uppbringa motivation till att göra något som de inte är intresserade av. Ibland kan det vara så att eleven inte kan föreställa sig slutprodukten och därför behöver tydligare instruktioner eller en modell att utgå ifrån. 
Det är också viktigt att tydligt förklara varför man måste visa vad man kan.
Med hjälp av bildstöd kan man göra trappor med olika steg för att komma till ett mål, att till exempel synliggöra hur eleven kan nå målen för att få grundskolebetyg och söka in på gymnasiet. Det kan bli synligt med hjälp av bilder. Det är viktigt att involvera eleven och noga ta reda på vad eleven själv tycker är framgångsrika anpassningar. Pedagogen bör redan i planeringen tänka in och presentera olika sätt för eleven att visa sina kunskaper. Det är också viktigt att pedagogerna ges möjlighet att sam-bedöma. Kanske har eleven visat sina kunskaper i ett annat samanhang.

Hélene Fägerblad har skrivit en konkret skrift för Habilitering och hälsas räkning. Där kan man få idéer om hur man kan få eleven att visa kunskaper.
Vi har ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där rådgivare Linda Petersson har en föreläsning om pedagogiska strategier vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Litteratur: 

Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik av Anna Sjölund, Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd  

Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat tisdag 24 april 2018