Hur hjälper jag en kursdeltagare att kunna få göra en ADHD-utredning?

Hur hjälper jag en kursdeltagare att kunna få göra en utredning kring ADHD?. Han är 21 år och studerar nu på folkhögskola.

Svar:

För att få möjlighet att genomgå en utredning för ADHD behövs en remiss från en läkare. Sök hjälp på vårdcentralen. Läkaren där skall skriva en remiss till ett utredningsteam. Läkare och psykolog måste ingå i utredningen, gärna också specialpedagog, logoped och arbetsterapeut.
Publicerat tisdag 14 november 2017