Hur hjälper jag en elev med dåligt arbetsminne? Det är svårast i engelska.

Hur hjälper jag en elev med mycket dåligt arbetsminne? Vilka vägar att kompensera finns? Svårast att hitta strategier för är engelska. Ord och fraser har svårt att fastna vilket gör att språket inte utvecklas och eleven kommer längre och längre ifrån att nå kunskapskraven.

Svar:

Det finns många olika sätt att ge stöd för minnet.

I klassrummet
I klassrummet kan man minska belastningen på elevens arbetsminne bland annat genom att presentera information i små steg, lite i taget. Det är viktigt att använda korta muntliga instruktioner och ge visuellt stöd som komplement till det som sägs. Att få informationen både muntligt och skriftligt och med stöd av bilder eller tankekartor underlättar. Bildkort, som innehåller nyckelinformation för utmanande kognitiva uppgifter, kan också underlätta så att eleven slipper att både hålla informationen i huvudet och samtidigt manipulera den. Att koppla nya kunskaper till de eleven redan har, stöttar minnet. Det är också viktigt att reducera störande bakgrundsljud, som kan distrahera.

Repetition är viktigt
När det gäller att lära sig nya ord och fraser (på svenska såväl som engelska och andra språk) krävs flera repetitioner, fler för dem som har språkliga svårigheter eller arbetsminnessvårigheter. Arbeta med ordet eller frasen på olika sätt; sätt in det i ett sammanhang, associera, leta bilder som illustrerar ordet, hitta ord som är låter lika, har liknande betydelse, eller är motsatsord, och så vidare. Då ökar förutsättningarna för att ordet eller frasen ”fastnar” i minnet. 

Mer information  
I SPSM:s Studiepaket språkstörning, grundskolan, moment 1, finns en liten film om arbetsminne.

Det finns en filmad föreläsning med Hanne Uddling om Arbetsminne och språk, från vår konferens Grav Språkstörning, 2015.
Hanne Uddlings föreläsning på UR play

Litteratur:
Läs gärna vår publikation Arbeta med språkstörning i förskola och skola. Den kan kostnadsfritt laddas ned från vår webbplats.
Publikationen Arbeta med språkstörning i förskola och skola i vår webbutik

Henry, L.A. & Botting, N. (2016). Working memory and developmental language impairments. Child Language Teaching and Therapy.
Artikeln Working memory and developmental language impairments på forskningsportalen SAGE

 

 


Publicerat fredag 10 juni 2022