Hur görs en bedömning i svenska för elev som har döva föräldrar?

Hur görs en bedömning i svenska för elev som har döva föräldrar?

Svar:

Om eleven läst svenska som andraspråk ska eleven bedömas utifrån dessa kriterier. Skolverket uppger att bedömningen om eleven har behov av svenska som andra språk eller inte, ligger på skolans ansvar att bestämma. Detta görs i samråd med föräldrarna. Ett led kan vara att tillsammans titta igenom kursplanen för ämnet. I Skolförordningen 5 kap. 7 § kan man bland annat läsa om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning.

Skolförordningen på Skolverkets webbplats

Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats

Publicerat torsdag 1 oktober 2020