Hur göra en pedagogisk läs- och skrivutredning på gymnasiet?

Hur göra en pedagogisk läs- och skrivutredning på gymnasiet?

Svar:

Det finns pedagogiska utredningsmaterial som en speciallärare/specialpedagog kan använda. På vår webbplats finns en översikt i form av ett excel-dokument som man kan spara på sin egen dator och göra sökningar i. På samma sida finns också ett material som kan användas vid genomförandet av utredningen. En litteraturlista med litteratur som ger en teoretisk bakgrund till området, finns också på sidan.
En modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter finns på Svenska Dyslexiföreningens webbplats, under utredningsmodell. Den tar upp utredning på skolnivå, samt beskriver hur elevhälsans olika personalkategorier kan arbeta.
Publicerat fredag 5 mars 2021