Hur genomför vi orientering när eleven har en synnedsättning?

Hur genomför vi orientering när eleven har en synnedsättning?

Svar:

Beroende på hur nedsatt synen är varierar också behoven och möjligheter av anpassningar och stöd för eleven. På vår webbplats finns en tidigare publicerad fråga om synnedsättning och orientering, "Hur kan jag stötta en elev med synnedsättning i orientering?". Tag gärna del av den.

En viktig fråga är i vilken miljö du tänker dig att din elev ska lära sig orientera. Här får du utgå från vad som är möjligt utifrån din elevs förutsättningar. I kunskapskraven för åk 9 står " ...orientera sig i okända miljöer". Det innebär exempelvis att för en elev med låg synskärpa eller blindhet kan träning i orientering ske i inomhusmiljöer eller på skolgården, och då med hjälp av visuellt förstärkta, förenklade och tydliga kartor, alternativt taktila kartor. Ett råd är att börja höra med eleven hur orienteringsövningarna har gått till i tidigare undervisning, vad som har fungerat bra och vad eleven har för tankar om anpassningar.

Information

Vi har kurser för lärare i idrott och hälsa som undervisar elev med blindhet. Kurserna läggs ut på vår webbplats. Du kan läsa mer om våra kurser för personal som möter elever med blindhet här.

Ni har också möjlighet att få rådgivning från oss genom att fylla i ansökningsformuläret om specialpedagogiskt stöd som finns på vår webbplats. Rektor och elevhälsoteam ska vara involverade i frågan.


Publicerat onsdag 22 september 2021