Hur går man tillväga när en studerande vid folkhögskola behöver en stödperson?

Hur går man tillväga när en studerande vid folkhögskola behöver en stödperson?

Svar:

Folkhögskolor som har deltagare med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag hos SPSM för att anställa stödpersoner. 

En deltagare kan också ha assistent via Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Då är det kommunen eller Försäkringskassan som beslutar om stödet. På Sveriges kommuner och landstings (SKR) webbplats finns mer information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar på folkhögskola. Information finns också att läsa mer om på Försäkringskassans webbplats.

Publicerat fredag 4 mars 2022