Hur går man tillväga när en studerande vid folkhögskola behöver en stödperson? Tar folkhögskolan själv initiativ till att anställa?

Hur går man tillväga när en studerande vid folkhögskola behöver en stödperson? Tar folkhögskolan själv initiativ till att anställa?

Svar:

Vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid en folkhögskola kan ansöka om bidrag hos SPSM för en stödperson. Det är folkhögskolan som ansöker om medel och som anställer stödpersonen.

En elev kan också ha assistent via Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Då är det kommunen eller Försäkringskassa som beslutar. Det finns mer information på Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL) om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar på folkhögskola. Information finns också att läsa mer om på Försäkringskassan webbplats.
Information om stödinsatser på Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL)

Publicerat tisdag 8 oktober 2019