Hur går man tillväga när en studerande vid folkhögskola behöver en assistent?

Om en elev vid folkhögskola har behov av elevassistent, hur går man då tillväga? Tar skolan själv initiativ till att anställa? Behövs kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Svar:

Vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid en folkhögskola kan ansöka om bidrag hos SPSM för en stödperson. Det är folkhögskolan som ansöker om medel och som anställer stödpersonen.

En elev kan också ha assistent via Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Då är det kommunen som beslutar. Det finns mer information på Svergies kommuner och landstings webbplats (SKL) om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar på folkhögskola.
Information om stödinsatser på Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL)
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 24 november 2016