Hur går man tillväga för att få ett läromedel anpassat exempelvis en lärobok inläst?

Vem vänder man sig till och hur man går tillväga för att få ett läromedel inläst för en elev med dyslexi?

Svar:

Det finns några olika sätt att få inläst material.

Inläsningstjänst som abonnemang
ILT Inläsningstjänst är ett företag som producerar inläsningar för personer med bland annat läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. För att få fri tillgång till alla deras inlästa läromedel är det många skolor och kommuner som tecknar abonnemang. Om skolan inte abonnerar på deras inlästa läromedel, så går det att köpa enskilda titlar från företaget.
ILT Inläsningstjänsts webbplats

Digitala läromedel hos förlagen
De större läromedelsförlagen har många av sina läromedel digitala, med möjlighet till bland annat uppläsning av texten. Det kan vara speciellt med uppläsningsfunktionen i matematikläromedel och läromedel med formler eftersom de är svårtolkade för ett talsyntesprogram. Det kan därför vara värt att få tillgång till förlagets demoversion innan beställning.

Legimus hos MTM
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har en tjänst Legimus (legimus.se), där personer med läsnedsättning kan låna böcker som är inlästa. Om boken inte finns, så tar de emot förslag på nya böcker att läsa in.
MTM:s webbplats

Anpassning hos oss
Vi gör anpassningar av läromedel i första hand för elever med synnedsättning eller blindhet. I mån av tid gör vi det även för elever med läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder. För ansökan om anpassning gör du en digital ansökan.
Ansökan om anpassning av läromedel på vår webbplats

Vi rekommenderar även att besöka vår söktjänst Hitta läromedel.
Hitta läromedel på vår webbplats


Publicerat onsdag 13 oktober 2021