Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Jag (vi) undrar hur man går tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen, hos vuxna nyanlända (SFI), om man misstänker eller fått konstaterade funktionsnedsättningar?

Svar:

Det är viktigt att göra en grundlig kartläggning i samarbeta med modersmålslärare eller någon annan som kan elevens modersmål för att få en bild av svårigheterna. Börja med kontrastiv undervisning utifrån det eleven har med sig i ryggsäcken. Med kontrastiv undervisning menas att göra en jämförelse mellan förstaspråk och inlärningsspråk. Om det finns svårigheter på det första språket, kan det gå att förutse svårigheter på det nya språket.
 
Vid inlärning av det nya språket är det viktigt att man är grundlig och befäster de nya språkljuden.

 

Här nedan kommer några länkar till olika material och litteratur som ni kan titta på och ha användning av.

 

Läsinlärning i 7 steg, Liber.

 

Skolstil

 

Särskilt stöd till nyanlända elever

 

Lyssna, läs och uttala på Ordafs webbplats

Svenska som andraspråk av Kenneth Hyltenstam


Publicerat måndag 30 oktober 2017 Granskat torsdag 22 februari 2018