Hur går man tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen för vuxna nyanlända, där man misstänker dyslexi?

Jag (vi) undrar hur man går tillväga för att ge stöd i läs- och skrivinlärningen, hos vuxna nyanlända (SFI), om man misstänker eller fått konstaterade funktionsnedsättningar?

Svar:

Det är viktigt att samarbeta med modersmålslärare för att få en bild av svårigheterna och det språk personen använder sig av i hemmiljön. Börja med kontrastiv undervisning utifrån det eleven har med sig i ryggsäcken. Med kontrastiv undervisning menas att göra en jämförelse mellan förstaspråk och inlärningsspråk. Om det finns svårigheter på det första språket, kan det gå att förutse svårigheter på det nya språket.
 

Vi har kartläggningsmaterial på några få språk, det kan ni använda om språken överensstämmer. I Exempelsamlingen kan ni hitta olika pedagogiska sätt att arbeta.

Det är troligt att vuxna med läs- och skrivsvårigheter har haft problem i sina tidigare studier och att deras självkänsla har sänkts på grund av det. Vid inlärning av det nya språket är det viktigt att man är grundlig och befäster de nya språkljuden.

 

Här nedan kommer några länkar till olika material och litteratur som ni kan titta på och ha användning av.

 

Läsinlärning i 7 steg, Liber.

 

Skolstil

 

Mötas på vår webbplats

 

Lyssna, läs och uttala på Ordafs webbplats

Svenska som andraspråk av Kenneth Hyltenstam


Publicerat måndag 30 oktober 2017