Hur fungerar samverkan mellan förskollärare, specialpedagog och verksamhetschef vid planering av förhållningssätt samt arbetssätt i relation till ett barn i behov av särskilt stöd?

Hur fungerar samverkan mellan förskollärare, specialpedagog och verksamhetschef vid planering av förhållningssätt samt arbetssätt i relation till ett barn i behov av särskilt stöd?

Svar:

Hur samverkan fungerar beror på hur kommunen har organiserat verksamheten, och självklart beror det på vilka personer som arbetar där och vilken kompetens de har. 
Förskolechefen är ansvarig för att alla barn får det stöd de har behov av, det kan vi läsa i förskolans läroplan. Specialpedagogen har oftast ett uppdrag att förebygga och främja och undanröja eventuella hinder så att alla barn får en bra start i livet.

Förskolechefen ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet så att verksamheten har en hög kvalité i vardagen och att förskollärarna och barnskötarna på avdelningen har kunskap och kompetens för att möta och stimulera alla barns utveckling och lärande.
Publicerat onsdag 1 mars 2017