Hur bör vi lägga upp engelska för nybörjare i en klass med en elev med blindhet?

Hur bör vi lägga upp engelska för nybörjare i en klass med en elev med blindhet?

Svar:

Det är lättare att lära sig tala ett främmande språk än att läsa och skriva det, när man inte ser. En elev som läser punktskrift rör sina händer och fingrar sekventiellt över texten, bokstav för bokstav. Då är det extra svårt att skapa ordbilder av främmande bokstavskombinationer och språkljud.

I den grundläggande engelskundervisningen är det bra att utgå från konkret material, talövningar och språklig imitation. Man kan exempelvis låta eleverna arbeta två och två för att gestalta olika situationer. Om läraren använder gester är det nödvändigt att samtidigt berätta vad som händer.

När eleverna har kommit längre och ska börja läsa och skriva ord bör man välja en lärobok som inte bygger sin metodik på bilder. Bilder som bedöms som viktiga i undervisningsmaterialet anpassas och ibland kan man ersätta dem med föremål eller bildbeskrivningar, ljudillustrationer eller dramaövningar. Eleverna kan samla glosor skrivna på kort med punktskrift och svartskrift. Dessa kort kan eleverna sedan använda till att bygga egna meningar. Samla ordkorten i lådor som är punktskriftsmärkta med exempelvis substantiv, verb, färger.

Gå gärna igenom ett nytt kapitel och nya glosor med eleven innan klassens gemensamma genomgång. Om tid inte finns för en extra genomgång med eleven så bör läraren tänka på att relatera kapitlets handling till elevernas egen vardag och egna erfarenheter. Finns kapitel inlästa på cd-skiva bör eleven få tillgång till en egen skiva som han/hon får ta hem och lyssna på. Med läromedlet som e-bok i Textview–format kan eleven läsa orden och samtidigt lyssna på texten då den läses upp av talsyntesen.

Vi rekommenderar att söka stöd via vårt webbformulär "Förfrågan om specialpedagogiskt stöd".

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 18 oktober 2017