Hur bör vi lägga upp engelska för nybörjare i en klass med en elev med blindhet?

Hur bör vi lägga upp engelska för nybörjare i en klass med en elev med blindhet?

Svar:

Det är lättare att lära sig tala ett främmande språk än att läsa och skriva det, när man inte ser. En elev som läser punktskrift rör sina händer och fingrar sekventiellt över texten, bokstav för bokstav. Då är det extra svårt att skapa ordbilder av främmande bokstavskombinationer och språkljud.

Utgå från konkret material
I den grundläggande engelskundervisningen är det bra att utgå från konkret material, talövningar och språklig imitation. Man kan exempelvis låta eleverna arbeta två och två för att gestalta olika situationer. Om läraren använder gester är det nödvändigt att samtidigt berätta vad som händer. Inlärning av nya ord kan underlättas av att ordet kopplas till ett verkligt föremål.
 
Läromedel och arbetsmaterial
När eleverna har kommit längre och ska börja läsa och skriva ord bör man välja en lärobok som inte helt och hållet bygger på bilder. Bilder som bedöms som viktiga i undervisningsmaterialet anpassas och ibland kan man ersätta dem med föremål eller bildbeskrivningar, ljudillustrationer eller dramaövningar. Eleverna kan samla glosor skrivna på kort med punktskrift och visuell text. Detta möjliggör samarbete med andra elever. Korten kan eleverna sedan använda till att sortera, bygga egna meningar eller för att spela spel. Samla ordkorten i lådor som är punktskriftsmärkta med exempelvis substantiv, verb, färger. Kort som används ofta kan göras i skrivplast för längre hållbarhet. 
 
Ge förförståelse
Gå gärna igenom ett nytt kapitel och nya ord med eleven innan klassens gemensamma genomgång. Om möjligt, relatera kapitlets handling till elevernas egen vardag och egna erfarenheter. Finns kapitel inlästa på cd-skiva eller om det finns en webbplats med ljudfiler i anknytning till läromedlet bör eleven få tillgång till detta även hemifrån. Med läromedlet som e-bok i Textview–format kan eleven läsa orden och samtidigt lyssna på texten då den läses upp av talsyntesen.

Kompetensutveckling och specialpedagogiskt stöd 
Resurscenter syn anordnar kurser för lärare till elever med blindhet där detta är en del av innehållet. Kurser anslås på SPSM:s hemsida under rubriken Kurser och aktiviteter.
Skolan är också välkommen att söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM. Mer information finns på hemsidan, under rubriken Specialpedagogiskt stöd.

I vår söktjänst Hitta läromedel kan du med hjälp av filtreringar hitta lämpliga läromedel
Hitta Läromedel
Publicerat tisdag 25 maj 2021