Hur bedömer man en elev med rätt till särskola men som är inkluderad i vanlig klass?

Hur bedömer man en elev med rätt till särskola men som är inkluderad i vanlig klass?

Svar:

En elev som är inskriven i särskola kan vara inkluderad i en grundskoleklass och följa grundsärskolans kursplan. På vilket sätt undervisningen ska anpassas måste utgå från elevens förutsättningar och behov. Rektor är ansvarig för att tillgodose att eleven får de stöd den har rätt till och att pedagogerna har den kompetens som behövs för att organisera, planera, anpassa och följa upp undervisningen samt också göra bedömningar utifrån grundsärskolans kursplan. Mer stöd för hur ni ska arbeta får ni i Skolverkets Stödmaterial Integrerade elever. 
Stödmaterial Integrerade elever, Skolverkets webbplats

Publicerat fredag 20 november 2020