Hur bedömer man en elev med rätt till särskola men som är inkluderad i vanlig klass?

Hur bedömer man en elev med rätt till särskola men som är inkluderad i vanlig klass?

Svar:

 En elev som är mottagen i grundsärskola kan vara integrerad  i en grundskoleklass och följa grundsärskolans kursplan. På vilket sätt undervisningen ska anpassas måste utgå från elevens förutsättningar och behov. Rektor är ansvarig för att tillgodose att eleven får de stöd den har rätt till och att pedagogerna har den kompetens som behövs för att organisera, planera, anpassa, följa upp undervisningen samt göra bedömningar utifrån grundsärskolans kursplan. Bedömningsstöd finns att hämta på Skolverkets webbsida.

Mer information om integrerade elever hittar ni i Skolverkets Stödmaterial Integrerade elever. 
Publicerat torsdag 19 maj 2022