Hur bedömer man elev år 7 som är mottagen på grundsärskolan och går integrerat?

Hur ska vi bedöma en elev som är mottagen i grundsärskolan men går integrerat i grundskolan? Eleven har kunskaper i ett ämne för att kunna få betyg enligt grundskolans betyg. Hur gör man? Vi har också frågor om hur vi hittar lämpliga läromedel.

Svar:


Eleven kan följa olika kursplaner i olika ämnen
Det är viktigt att du lyfter frågan till rektor att eleven har förutsättningar att nå kunskapskraven för ett ämne enligt grundskolans kursplan. Frågan bör då ställas om eleven ska läsa en kombination av ämnen enligt grundsärskolans kursplaner samt ämnen enligt grundskolans kursplaner. Det är rektor som fattar beslutet.


Läromedel
Dilemmat när eleven går integrerad i klass är att undervisningen ofta inte är anpassad och då får man tänka hur man kan göra extra anpassningar specifikt till den här eleven i form av alternativa läromedel och redovisningsformer.

Lära Förlag har många anpassade läromedel för elever som behöver stöd i att bearbeta information, har kort koncentration eller behöver hjälp att behärska språket.

Askunge förlag satsar på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra stimulans.

Publicerat onsdag 15 september 2021