Hur avgörande är nationella prov i matematik?

Hur avgörande är nationella prov i matematik (ma2a) för betygsättning, eleven har haft 4 delprov under vägen. Tre rättade är godkända ett ej är rättat än. Nu är nationella proven påbörjade. Eleven har dyslexi och svagt arbetsminne och har alltid haft jobbigt med matematiken men läser upp på vuxenundervisningen för vidare studier. Det finns inte någon individuell studieplan.

Svar:

Från och med den första januari 2018 gäller nya regler för nationella prov i gymnasiet på så sätt att de nationella proven endast är obligatoriska i den högsta och avslutande kursen. I vuxenundervisningen däremot, är kurserna oftast kortare, och nationella prov behövs som underlag vid betygssättningen på alla nivåer.

Skolverkets information om proven
Du kan läsa mer på Skolverkets webbsida om nationella prov i gymnasiet och vuxenutbildningen.
Nationella prov i gymnasieskolan på Skolverkets webbplats

Nationella prov i komvux på Skolverkets webbplats

Provens betydelse för betyget
Dessa provresultat är inte ensamt avgörande för betyg, utan skall vara vägledande tillsammans med övrigt bedömningsunderlag. Se Skolverkets information om relationen mellan provresultat och betyg.
Relationen mellan provbetyg och betyg på Skolverkets webbplats

Eleven har rätt till individuell studieplan både i  gymnasiet och vuxenutbildningen. Läs mer hos Skolverket.
Individuell studieplan på Skolverkets webbplats

Förberedelser för proven
Ett utmärkt sätt att förbereda sig för Nationella prov är att ta del av det omfattande material som finns på webbplatsen Mattecentrum. Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp och som har övningsuppgifter på webben. Detta kan med fördel göras tillsammans med ansvarig pedagog för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför olika provsituationer, men även för pedagogen att planera och strukturera sin undervisning.
Mattecentrums webbplats

Matteboken, övningsmaterial på MattecentrumPublicerat torsdag 20 maj 2021